Systemy e-commerce

Oferujemy wykonanie systemu e-commerce w dwóch wariantach: w oparciu o gotowe rozwiązanie lub stworzenie od podstaw aplikacji dedykowanej. Poniżej przedstawiliśmy opis każdego z wariantów, jego wady i zalety oraz wskazania, kiedy należy wybrać dany wariant.

Wariant I – adaptacja gotowego oprogramowania open-source

Wariant polega na użyciu gotowego oprogramowania z otwartym kodem źródłowym, np. PrestaShop, Magento, osCommerce. W ramach projektu zostaną skonfigurowane funkcje sklepu zgodnie z potrzebami wynikającymi z analizy. Zostaną również zaimplementowane dodatkowe moduły do obsługi specyficznych wymagań klienta.

Zalety: niższy koszt i krótszy czas wdrożenia; wiele gotowych modułów.

Wady: ograniczone możliwości rozbudowy o funkcje niestandardowe; kosztowna integracja z systemami wewnętrznymi firmy; konieczność dostosowania procesów firmy do oprogramowania; ograniczone wsparcie dla sprzedaży B2B.

Wskazania: większość potrzeb jest standardowych; niewielka integracja z systemami wewnętrznymi; obsługa procesu sprzedaży za pomocą oprogramowania sklepu; dominująca sprzedaż to B2C; do kilku tysięcy produktów;

Wariant II – stworzenie dedykowanego systemu e-commerce

W tym wariancie stworzymy od podstaw dedykowany system sprzedażowy realizujący wymagania spisane na etapie analizy.

Zalety: pełna możliwość rozbudowy; łatwa integracja; możliwość dostosowania oprogramowania do procesów firmy; możliwość pełnej obsługi sprzedaży B2B.

Wady: wyższy koszt i dłuższy czas wdrożenia; brak gotowych modułów.

Wskazania: potrzeba wielu funkcji dedykowanych, specyficznych dla danej firmy; rozbudowana integracja z systemami wewnętrznymi; obsługa procesu sprzedaży za pomocą systemów wewnętrznych; istotna sprzedaż B2B; powyżej kilkudziesięciu tysięcy produktów.

Klienci

W każdym z realizowanych projektów firma Atinea Sp. z  o.o. wykazuje się rozległą wiedzą techniczną oraz profesjonalnym podejściem do powierzanych zadań.

PKN