Starsze technologie

W firmach, które informatyzację rozpoczęły kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu, często pojawia się problem utrzymywania starszych systemów (ang. legacy systems). Systemy te bowiem opierają się na technologiach, które kiedyś były popularne, lecz obecnie trudno jest znaleźć do nich specjalistów.

Równocześnie wymiana tego oprogramowanie na nowsze nie jest prostym zadaniem. Szacuje się, że koszt ponownej implementacji systemu jest pięciokrotnie wyższy niż utrzymywanie systemu starego. Do tego dochodzą jeszcze ryzyka związane z błędami i awariami nowego systemu w początkowym okresie od jego wdrożenia.

W związku z powyższym oferujemy usługi programistyczne w wymienionych poniżej technologiach. Nasza oferta obejmuje zarówno poprawianie błędów w obecnej wersji systemów, jak również implementację nowych modułów.

Visual Basic 6

Delphi

Cobol

Asembler

Perl

Fortran

Forth

DOS

Windows 3.1

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania: